O firmie

Ekopark stawia sobie za cel, dostarczenie najlepszych, dostępnych na rynku rozwiązań, służących do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. W sposób praktyczny chcemy przyczyniać się do ochrony środowiska, oferując naszym klientom kompleksowe usługi związane z doradztwem, projektowaniem, montażem i konserwacją urządzeń do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.

Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem
producentów i dystrybutorów urządzeń:
 

Panasonic

Hewalex

Ekolhouse

 

Posiadamy kilkuletnie doświadczenie
w dystrybucji, montażu i serwisie urządzeń OZE.
 

Certyfikat UDT
Odnawialne Źródła Energii
nr OZE-E/3/000015/15

 

quanmedia